SCHEDULE

 

Friday
January 25, 2019
6:00PM - 9:00PM

HAʻIʻŌLELO

 • Papa 4 - Papa 5; Papa 6 - Papa 8; Papa 9 - Papa 10; Papa 11 - Papa 12; Lehulehu

 • Nā Manaʻo Hoʻokele Haʻiʻōlelo:

  • “I mua e nā pōkiʻi a inu i ka wai ʻawaʻawa, ʻaʻohe hope e hoʻi aku ai.”

  • “E ʻoni wale nō ʻoukou i kuʻu pono a ʻaʻole e pau.”

  • Ke Kānāwai Māmalahoe

ENTERTAINMENT

 • Keauhou

  • 6pm - 7pm


SATURDAY
January 26, 2019
8:30AM - 4:00PM

HOʻOKŪKŪ HAʻAHAʻA

 • Hoʻopaʻanaʻau

 • Mele

HOʻOKŪKŪ KIʻEKIʻE

 • Hoʻopaʻanaʻu

 • Mele

HOʻOPĀPĀ

ENTERTAINMENT

 • Kealiʻi Reichel

  • 12pm - 1pm