NĀ HOʻOLAHA

 
 

LONOIKAMAKAHIKI!

Ua hōʻea mai ka wā e mālama ʻia ai ke ono o ka ʻAha Aloha ʻŌlelo, ʻo ia hoʻi ka lā 25 Ianuali 2019 mai ka hola 6:00p-9:30p a me ka lā 26 Ianuali 2019 mai ka hola 9:00a-4:00p ma Hale Hālāwai ma Kailua i ka laʻi mālie Kona Kai ʻŌpua.

ʻO ka ʻAha Aloha ʻŌlelo, he lā kulāia ia i mālama piha ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi me ke kahului ʻōlelo Hawaiʻi ma nā ʻano pae like ʻole, nā puʻukani Hawaiʻi, nā kālepa, ka pā leʻaleʻa no nā keiki a pēlā wale aku.  ʻO nā puʻukani leo nahenahe e kau ana ma ke kahua i ka makahiki nei ʻo ka hui hīmeni ʻo Keauhou ma ka Poʻalima 25 Ianuali ma ka hola 6:00pm, a ʻo Kealiʻi Reichel hoʻi i ka Poʻaono 26 Ianuali ma ka hola 12:00pm.

ʻO ka mākia nui o ka makahiki nei ʻo “Ka Naʻi Aupuni.”  Ua pili ka papahana hoʻokūkū ʻōlelo i Ka Liona o ka Pākīpika, i ke Aliʻi Kamehameha Paiʻea a me kona moʻolelo o kona naʻi aupuni ʻana. ʻO ka haʻiʻōlelo, ka hoʻopaʻanaʻau, ka hoʻopāpā a me ke mele nā ʻano hoʻokūkū ʻōlelo Hawaiʻi. E komo ana nā haumāna o nā papa a pau mai nā kula kaiapuni like ʻole o ko Hawaiʻi Hawaiʻi Paeʻāina, e laʻa hoʻi me ka Pūnana Leo o Kona, Ke Kula ʻo ʻEhunuikaimalino, ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna, Ke Kula ʻo Nāwahīokalaniʻōpuʻu, Ka ʻUmeke Kāʻeo, Ka Pūnana Leo o Waiʻanae, Ka Papahana ʻo Māʻilikūkahi, Ke Kula ʻo Kamakau, a me kekahi mau kula hou aku.

Ō uhaele nui aku kākou i Hale Hālāwai e nānea i nā leo nahenahe o nā puʻukani poʻokela o Hawaiʻi a e kākoʻo aku i nā haumāna koa o ka hunalewa o ke aukahi ʻōlelo Hawaiʻi a e hoʻolohe aku i nā leo a me nā manaʻo kūpaʻa a ʻoiaʻiʻo o lākou. Eia hou, manuahi ke komo ʻana!  

http://www.ahaalohaolelo.org

#EOlaKaʻŌleloHawaiʻi
#ʻAhaAlohaʻŌlelo
#ʻAAʻŌ2019
#KaNaʻiAupuni